Spel zonder grenzen op zondag 5 november!

Dag ouders, jongverkenners & sympathisanten,

Op ZONDAG 5 november van 13u tot 15u30 vindt het jaarlijkse spel zonder grenzen plaats. Hierdoor zullen we de ontbijt-vergadering op 4 november moeten afschaffen. Het spel gaat door op het domein Krekemeersen (Nieuwstraat 13 Kortemark). We verzamelen op de parking van het station 10 minuten voor aanvang van het spel. Op die manier kan alles vlot verlopen.

Stuur een mailtje naar jongverkennerleiding@scoutskortemark.be indien je aanwezig zal zijn. Graag weten wij met hoeveel we zijn tegen ten laatste maandag 30 oktober.

Onze excuses voor het wijzigen van de datum! Hopelijk zien we jullie allemaal op 5 november!

Een stevige scoutslinker,

De jongverkennerleiding (Flor, Siebrand, Willem, Manon & Alies)