Laatste kalender

Dag jongverkenners en ouders,

In dit bericht kan je de laatste kalender van het jaar vinden. Sip:-(( Deze kalender zullen we niet afdrukken maar enkel digitaal voor jullie beschikbaar stellen op de site. Op deze kalender kan je ook de aanpassing van de techniekendag vinden. 

Een stevige scoutslinker,

De jongverkennerleiding